Zmiany CIT

Szkolenia CIT

Menu

Podatek dochodowy 2019 - aktualności

Zmiany w CIT – zwolnienie dywidendowe

Z początkiem  roku ustawodawca dodał do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulację, która być może ograniczy funkcjonujące od wielu lat zwolnienie z podatku CIT  transferowania zysków w formie dywidendy pomiędzy spółkami powiązanymi. W myśl bowiem nowododanego art. 22c, przepisów art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, w przypadku [...]

Zobacz więcej

Nowa ulga inwestycyjna w projekcie nowelizacji ustawy o CIT

Trzeba poprawić nowelizację, inaczej żaden przedsiębiorca nie skorzysta z podwójnego odpisu. Nowa ulga inwestycyjna zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o CIT w obecnym kształcie przepisów realnie zapowiadanego podwójnego odpisu przedsiębiorcom nie da. Aby przedsiębiorcy faktycznie mogli podwójnie odpisać wydatki na zakup lub wytworzenie środków trwałych, powinni mieć jeszcze prawo do rozliczenia w kosztach podatkowych odpisów [...]

Zobacz więcej
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Akademia MDDP 2021