Zmiany CIT

Szkolenia CIT

Menu

Podatek dochodowy 2019

1. Planowane zmiany w CIT i PIT w 2019 r.:
a) nowe zasady rozpoznawania kosztów w zakresie zakupu usług niematerialnych oraz cienkiej kapitalizacji,
b) ulga na ,,złe długi” – prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika,
c) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
d) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
e) zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela,
f) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
g) płatność na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT czynnych,
h) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
i) obniżka stawki CIT,
j) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
k) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
l) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych przez finansującego w trakcie trwania leasingu samochodu osobowego,
m) ,,exit tax” – podatek od przeniesienia biznes – kogo obejmie nowe obciążenie dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku lub rezydencji podatkowej poza terytorium RP?,
n) obniżenie przychodu o tzw. hipotetyczne koszty odsetkowe – finansowanie spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany,
o) wartość zadłużenia w KUP a aport do spółki,
p) szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,
q) nowe zasady opodatkowania obrotu wierzytelnościami oraz obrotu pakietami wierzytelności,
r) ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej,
s) zwolnienie z opodatkowania odsetek lub dyskonta od obligacji uzyskanych przez nierezydentów podatkowych,
t) instytucja Innovation Box w polskim systemie podatkowym – nowe preferencyjne zasady opodatkowania kwalifikowanego dochodu z niektórych praw własności intelektualnej,
u) nowe zasady opodatkowania pożyczonych papierów wartościowych,
v) zmiana systemu poboru WHT od dochodów osiąganych przez nierezydentów z tytułu m.in. odsetek, należności licencyjnych, usług niematerialnych i dywidend,
w) kopia certyfikatu rezydencji w systemie podatku u źródła,
x) zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych – nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego,
y) pozostałe planowane zmiany.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Akademia MDDP 2021